Śniadowo
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Historia Parafii

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP została erygowana w 1405 r. Do 1818 r. nosiła nazwę, Smłodowo.
Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w latach 1906-1912 staraniem ks. prob. Jerzego Kamińskiego, konsekrowany 8.06.1925 przez Biskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Pod­czas ostatniej wojny w sierpniu 1944 r. kościół poważnie uszkodzony, szcze­gólnie wieża i ściana pod wieżą oraz dach i okna. Odbudowany w pierwszych latach po wojnie staraniem ks. prob. Antoniego Puchalskiego. W latach 1957-1968 staraniem ks. prob. Kazimierza Romanowskiego przeprowadzono remont pokrycia dachowego, a wewnątrz dokonano malowania i wystroju kościoła według projektu Zbigniewa Łoskota, wykonano 25 głosowe organy. Stara­niem ks. prob. Zbigniewa Gołubowskiego w latach 1980-2000 zostały prze­prowadzone gruntowne prace remontowe wewnątrz i zewnątrz kościoła łącz­nie z wymianą dachu i nowym wystrojem prezbiterium.
Plebania murowana, wybudowana w latach 1951-1956 staraniem ks. prob. Antoniego Puchalskiego i wykończany w latach 1974-1977 staraniem ks. prob. Tadeusza Górskiego. W latach 2005-2006 staraniem ks. prob. Eugeniusza Sochackiego przeprowadzono kapitalny remont plebanii.

Do parafii należą miejscowości:
Śniadowo, Brulin (3), Chomentowo (3), Duchny Młode (3), Duchny Stare (3), Grabowo (4), Jąkać Borki (4), Jakać Borowa (5), Jakać Dworna (5), Jakać Młoda (3), Jakać Stara (5), Jastrząbka Młoda (5), Jastrząbka Stara (5), Jemielite Stare (4), Jemielite Wypychy (4), Konopki Młode (4), Koziki (7,5), Lemiesze (6), Mężenin (3), Olszewo (4), Ratowo Piotrowo (3), Ratowo Stare (l ,5), Sierzputy Marki (5), Sierzputy Zagajne (5,5), Strzeszewo(6), Szabły Młode (7), Szabły Stare (6), Truszki Kruki (3), Truszki Pikule (3), Truszki Sapki (2), Zalesie Poczynki (4), Zalesie Wypychy (3).

Liczba wiernych: 3 181

Odpusty: Wniebowzięcia NMP, Podwyższenia Krzyża Świętego.